Tình trạng du lịch Việt Nam hiện nay ra sao ?

Du lịch Việt Nam là điểm đến hầu như chỉ thu hút khách du lịch mới đến lần đầu, rất ít khách quay trờ lại việt Nam du lịch lần ba lần tư Nhiều công ty duy lịch đánh giá, đây là tình trạng đã đang diễn ra tại trong nền du lịch Việt Nam…